Parbhani
होम पेज | जिल्हा प्रशासन | 7/12 पाहाने | महत्वाचे संकेतस्थळं | अभिस्वीकृती | संपर्क |
:: इंग्रजी ::
चालू घडामोडी
 सन २०१५-१६ मधील जिल्ह्यातील ८४८ दुष्‍काळसदृष्‍य गावांची यादी
 ग्रामीण भागातील अनधिक्रत धार्मिक स्थळाची यादी
 आत्महत्याग्रस्त शेतक-याची सन २००६ ते ऑक्टोबर २०१५ अखेर पर्यंत यादी
 सार्वत्रिक ग्रामपंचायत निवडणुक - २०१५
 जलयुक्त शिवार अभियान, परभणी
 अधिसुचना - महाराष्‍ट्र दुय्यम सेवा विभागीय परीक्षा २०१५ (तलाठी संवर्ग)
 शस्त्र परवाना रद्द यादी
 परभणी तालुक्यातील ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षण २०१५-२०२०
 परभणी निवडणूक वेबसाइट
 जिल्ह्यातील निविदा व जाहीराती
 जिल्ह्यातील पदभरती
 जिल्ह्यातील स्‍थानिक सुट्टया 2015
 अनुकंपा नियुक्‍तीची प्रतिक्षासूची गट - क
 अनुकंपा नियुक्‍तीची प्रतिक्षासूची गट - ड
 परभणी जिल्हा महसुल कर्मचारी परिक्षा गुणपत्रक यादी २०१४
परभणी शासकीय कार्यालये जमीन मागणी
अं. जि. ब. अन्य जि. प. कडुन येणाऱ्या प्रा. शि. सेवा जेष्ठता यादी वर्ष निहाय माध्यम मराठी व उर्दु
जि.प. शिक्षक आंतर जिल्हा बदली
प्राथमिक शिक्षकांची पदवीधर पदासाठी तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी - उर्दू
प्राथमिक शिक्षकांची पदवीधर पदासाठी तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता यादी - मराठी
.
महसूल विभाग
 महसूल शाखा
 अस्थापना शाखा
 लेखा शाखा
 करमणूक शाखा
 सामान्य शाखा
 होम शाखा
 खणीकर्म शाखा
 जिल्हा नियंत्रण कक्ष
 महानेट
 नगरपालिका प्रशासन शाखा
.
.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ईतर विभाग
 पुरवठा विभाग
 नियोजन विभाग
 रोहयो विभाग
 निवडणूक विभाग
 आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण
 रा. सु. वि. के.
.
.
Maharashtra Dist of India India Data India Dial India DIV COM Aurangabad Indian Railways Public Works Department Bharat Sanchar Nigam Ltd NIC Maharashtra GOI Directory Maha Online Agmarknet

श्री राहुल रंजन महिवाल, भा.प्र.से.,
जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हादंडाधिकारी,
परभणी, महाराष्‍ट्र.


जिल्‍हाधिकारी यांचा संदेश

परभणी जिल्‍ह्याची ई-गव्हर्रनन्सकडे वाटचाल चालू आहे त्या दृष्‍टीकोनातून या जिल्ह्याचे संकेतस्थळ पुनर्रचीत व अद्यावत करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व नागरीकांना याचा भरपूर उपयोग होईल याची मला खात्री आहे.

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय
परभणी, महाराष्‍ट्र.


परभणी जिल्ह्यातील तालूके
जिल्ह्याची माहिती
 संक्षीप्त माहिती
 जिल्हा प्रशासन
 शासकीय योजना
 शैक्षणिक संस्था
 पर्यटन स्थळे
 दवाखाना / डॉक्टर्स
 शासकीय विश्रामगृह
 रेल्वे वेळापत्रक
 परभणी जनगणना गाव निहाय डेटा 2011
 डाक सेवा - परभणी विभाग
ई - सुविधा
 7/12 पाहाने
 आखीव पत्रीका
 मतदार यादी
 शिक्षक मतदार यादी
 ग्रामपंचायत लेखा
 रेशन कार्ड
 नरेगा
 कोर्ट केसेस पहाणे
 ग्राहक मंच केसेस पहाणे
 महा ई-सेवा केंद्र
 डिजीटल सही - एनआयसी
 शसकीय संकेतस्थळे नोंदनी
 ई - डिस्ट्रीक्ट पेज
 ई - टेंडर्स
उपयोगाची माहीती
 राष्ट्रीय सामाजीक अर्थसहाय्य कार्यक्रम
 महामार्गालगतच्या मद्यविक्री दुकानाची माहीती
 नागरिकांची सनद
 आशा परभणी
 आत्मा
 गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण
 माहितीचा अधिकार
 बँकांनी दत्तक घेतलेल्या गावांची यादी
 राष्ट्रीय बायोगॅस लाभार्थी यादी
 परभणी रस्ता विकास आराखडा 2001-2021
 स्वस्त धान्य वाटप
 इंदिरा गांधी योजना
 स्व.ज.स्व.यो. बचत गटाची माहिती
 जिल्हा माहिती अधिकारी
 विशेष कार्यकारी अधिकारी यादी
 खाजगी डॉक्टर ची यादी
 वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना सुधारित बृहत आराखडा सन २०१४-१५
 वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना अंतर्गत नविन काम मागणी प्रस्ताव सन २०१५-१६
ईतर विभाग
 जिल्‍हा उपनिबंधक सहकारी संस्‍था परभणी
 जिल्हा सांखिकी अधिकारी
 शासकीय रुग्णालय
 जि.प.शिक्षण विभाग
 नाबार्ड
 पशू संवर्धन विभाग
 सामाज कल्याण
 शासकीय आयटीआय
 भुवैज्ञानिक
 सामाजिक वनीकरण विभाग, परभणी
 कृषि विभाग परभणी
 जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा योजना परभणी
 सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण परभणी
 कृषि निविष्ठा गुण नियंत्रण निरिक्षक जिल्हा परभणी
 जिल्हा परिषद अंतर्गत अनुकंपाधारकाची प्रतिक्षासुची
 मानव विकास कार्यक्रम
 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान
 जि.प.ग्रामीण अनु.जाती व नवबौध्द घटकाचे वस्तीचा ब्रहद आराखडा
 जिल्हा उद्योग केंद्र, परभणी
 सुचना :- या संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन जिल्हा प्रशासन, परभणी यांच्या मार्फत केले जाते.
राष्ट्रीय सुचना-विज्ञान केंद्र, परभणी कुठल्याही चुकीच्या माहितीबद्दल जबाबदार असणार नाही.
 या संकेतस्थळाची रचना व निर्मिती राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र परभणी यांनी केली आहे.
हे संकेतस्थळ ईंटरनेट एक्सप्लोरर 7 किंवा पुढील प्रणालीमध्ये चांगले दिसेल, रिझोल्युशन 1024x768 असावे.