क्र

विभाग निहाय माहिती

1

जिल्‍हा रुग्‍णालय, परभणी आस्‍थापना माहिती

2

जिल्‍हा रुग्‍णालयातील सुविधा

3

राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्‍य योजना

4

राष्‍ट्रीय असंसर्गजन्‍य रोग नियंञण कार्यक्रम

5

राष्‍ट्रीय अंधत्‍व नियंञण कार्यक्रम

6

पीसीपीएनडीटी (लेक वाचवा )

7

राष्‍ट्रीय बाल स्‍वास्‍थ कार्यक्रम (शालेय आरोग्‍य तपासणी कार्यक्रम)

8

अर्श कार्यक्रम

9

एडस प्रतिबंध व नियंञण कार्यक्रम

10

टेलिमेडिसीन विभाग

11

लसीकरण

12

आयुष विभाग

13

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम व कुटूंब नियोजन

14

स्‍वाईन फल्‍यु

15

विविध आजाराबाबतची प्राथमिक लक्षणे व उपाय योजना

16

नर्सिंग महाविदयालय ए. एन. एम. व जी. एन. एम. माहिती

17

आपतकालीन व्‍यवस्‍थापन