गृह विभाग

 

१. गृह विभागातील कामाबाबतची सुची

२. शस्त्र परवाना रद्द यादी

३. अपुर्ण स्वरुपात भरलेली वैयक्तीक माहिती दिलेल्या शस्त्र परवाना धारकांची यादी  

४. जनहित याचिका क्र. १५५/२०११, अनधिकृत जाहिरात, घोषणा फलक, होर्डिंग, पोस्टर्स, इ. संदर्भात माहिति

५. एनडीएल प्रणालीत नोंदणी न झालेल्या शस्त्र परवाना धारकांची यादी (NEW)