जि.प. व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुक २०१७

 

१. जि.प.निवडणुक विभागाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

२. जिंतुर पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

३. परभणी पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

४. मानवत पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

५. सेलु पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

६. पाथरी पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

७. सोनपेठ पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

८. पुर्णा पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

९. पालम पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

१०. गंगाखेड पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

११. जि.प.पं.स. सार्वत्रिक निवडणुक २०१७ मतदार यादी

१२. अधिसुचना परिशिष्ट १ नियम ११ व नियम १३

१३. निवडणुक उमेदवारांचे नामनिर्देशनपत्रासोबतचे शपथपत्र

१४. राज्य निवडणुक आयोगाची वेबसाईट

१५. वैधरित्या नामनिर्देशित झालेली उमेदवारांची अंतिम यादी

१६. संवेदनशील मतदान केंद्रांची यादी   

१७. शुद्धीपत्रक

१८. निवडुन आलेल्या उमेदवारांची यादी

१९. जिल्हा परिषद निवडणुक - अनर्हते बाबत आदेश (NEW)

२०. पंचायत समिती निवडणुक - अनर्हते बाबत आदेश (NEW)