जि.प. व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुक २०१७

 

१. जि.प.निवडणुक विभागाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

२. जिंतुर पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

३. परभणी पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

४. मानवत पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

५. सेलु पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

६. पाथरी पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

७. सोनपेठ पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

८. पुर्णा पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

९. पालम पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

१०. गंगाखेड पंचायत समिती निर्वाचक गणाची अंतिम प्रभाग रचना व अनुसुची

११. जि.प.पं.स. सार्वत्रिक निवडणुक २०१७ मतदार यादी

१२. अधिसुचना परिशिष्ट १ नियम ११ व नियम १३

१३. निवडणुक उमेदवारांचे नामनिर्देशनपत्रासोबतचे शपथपत्र (NEW)

१४. राज्य निवडणुक आयोगाची वेबसाईट (NEW)

१५. वैधरित्या नामनिर्देशित झालेली उमेदवारांची अंतिम यादी (NEW)

१६. संवेदनशील मतदान केंद्रांची यादी (NEW)